Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Dương Vinh Hoa
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Dương Vinh Hoa
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Dương Vinh Hoa
15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Dương Vinh Hoa
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Dương Vinh Hoa
Thỏa thuận Long An
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Dương Vinh Hoa
Thỏa thuận Long An
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Dương Vinh Hoa
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Dương Vinh Hoa
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô D20-D26 Đường số 3, KCN Hải sơn, Đức Hòa, Long An, Tp. Hồ Chí Minh