Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!Bấm xem ngay

công ty TNHH sân thượng mặt trăng

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
11Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
7 triệu - 10 triệu Khánh Hòa
Ứng tuyển ngay
10 triệu - 15 triệu Khánh Hòa
Ứng tuyển ngay
10 triệu - 15 triệu Khánh Hòa
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 20 - Trần Phú - Lộc Thọ - Nha Trang