Giới thiệu công ty

MAP
Địa chỉ Công ty: Lô CN 03&04 Cụm công nghiệp Cao Thắng, xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương