công ty TNHH pretty việt nam

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Thỏa thuận Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Hà Nam
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Khu CN Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam