Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Pasona Tech Việt Nam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Pasona Tech Việt Nam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Pasona Tech Việt Nam
15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Pasona Tech Việt Nam
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Pasona Tech Việt Nam
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Pasona Tech Việt Nam
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Pasona Tech Việt Nam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Pasona Tech Việt Nam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lầu 4, tòa nhà e.town 1, 364 Cộng Hoà, P. 13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh , Việt Nam