Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lầu 7, số 20/12 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh