Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Lô N, Khu công nghiệp Đồng Văn II, Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam