Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam)
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam)
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam)
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam)
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam)
5 triệu - 7 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô CN5.6B KCN Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng,