Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Nhựa Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhựa Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhựa Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhựa Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhựa Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhựa Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhựa Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhựa Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhựa Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhựa Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhựa Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhựa Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhựa Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhựa Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhựa Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhựa Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhựa Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhựa Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhựa Việt Nam
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô CN15, Ô Số 10, Đường số 6, KCN Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương