1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

10 triệu - 15 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 426 Đường Đà Nẵng, Đông Hải 1 , Quận Hải An , Hải Phòng , Việt Nam