Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Nhựa Đồng Tâm
5 triệu - 7 triệu Long An
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhựa Đồng Tâm
5 triệu - 7 triệu Long An
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhựa Đồng Tâm
5 triệu - 7 triệu Long An
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhựa Đồng Tâm
5 triệu - 7 triệu Long An
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhựa Đồng Tâm
5 triệu - 7 triệu Long An
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhựa Đồng Tâm
5 triệu - 7 triệu Long An
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 06 Ấp 1, xã Tân Bửu, Huyện Bến Lức, Tính Long An (Cách cầu Bình Điền 6Km)