Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Hà Nội
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Hà Nội
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Km15+500, 427 road, Van Tao , Huyện Thường Tín , Hà Nội , Việt Nam