công ty TNHH nhà hàng số 5 brix

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
5Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Nhà Hàng Số 5 Brix
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhà Hàng Số 5 Brix
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhà Hàng Số 5 Brix
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhà Hàng Số 5 Brix
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Nhà Hàng Số 5 Brix
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 44-46 Pasteur,P.Bến Nghé,Quận 1.TP.HCM