Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Next Winner.
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Phân khu Tân Hồng - Hoàn Sơn (thuộc Khu công nghiệp Tiên Sơn - Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh.