công ty TNHH netsky

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Netsky
5 triệu - 7 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Netsky
5 triệu - 7 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Netsky
5 triệu - 7 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 147 Trần Văn Trà, phường Hòa Xuân, Tp. Đà Nẵng