Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bắc Ninh
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bắc Ninh
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Nhà RBF-Q, khu RBF, số 36, đường 05, Vsip Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh