Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH MTV Máy Móc Thiết Bị Gốm Sứ Kỹ Thuật Cao
10 triệu - 15 triệu Đồng Nai
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH MTV Máy Móc Thiết Bị Gốm Sứ Kỹ Thuật Cao
10 triệu - 15 triệu Đồng Nai
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH MTV Máy Móc Thiết Bị Gốm Sứ Kỹ Thuật Cao
15 triệu - 20 triệu Đồng Nai
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Đường 25 c, KCN NHơn Trạch 3, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai