Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH MTV CPn Thuận Phong - Chi Nhánh Bắc Ninh (J&t Express)
Thỏa thuận Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH MTV CPn Thuận Phong - Chi Nhánh Bắc Ninh (J&t Express)
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH MTV CPn Thuận Phong - Chi Nhánh Bắc Ninh (J&t Express)
20 triệu - 30 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH MTV CPn Thuận Phong - Chi Nhánh Bắc Ninh (J&t Express)
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH MTV CPn Thuận Phong - Chi Nhánh Bắc Ninh (J&t Express)
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH MTV CPn Thuận Phong - Chi Nhánh Bắc Ninh (J&t Express)
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH MTV CPn Thuận Phong - Chi Nhánh Bắc Ninh (J&t Express)
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH MTV CPn Thuận Phong - Chi Nhánh Bắc Ninh (J&t Express)
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH MTV CPn Thuận Phong - Chi Nhánh Bắc Ninh (J&t Express)
15 triệu - 20 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH MTV CPn Thuận Phong - Chi Nhánh Bắc Ninh (J&t Express)
15 triệu - 20 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH MTV CPn Thuận Phong - Chi Nhánh Bắc Ninh (J&t Express)
15 triệu - 20 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH MTV CPn Thuận Phong - Chi Nhánh Bắc Ninh (J&t Express)
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH MTV CPn Thuận Phong - Chi Nhánh Bắc Ninh (J&t Express)
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH MTV CPn Thuận Phong - Chi Nhánh Bắc Ninh (J&t Express)
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô 3, Cụm công nghiệp Võ Cường, Phường Võ Cường , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh , Việt Nam