Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương
5 triệu - 7 triệu Nam Định
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương
7 triệu - 10 triệu Nam Định
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương
7 triệu - 10 triệu Nam Định
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Một phần Lô 24, Đường N3, Cụm công nghiệp An Xá - Xã Lộc An - Thành phố Nam Định - Nam Định.