Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

CÔNG TY TNHH MINIGOOD

Số nhân viên: 100 - 300 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
5 triệu - 7 triệu 29/02/2020 Bình Dương
5 triệu - 7 triệu 29/02/2020 Hà Nội, Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu 29/02/2020 Hà Nội, Hồ Chí Minh
MAP
Địa chỉ Công ty: 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3