cong ty TNHH minh phuc vina

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Trên 30 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Kcn đại đồng hoàn sơn. Tiên du. Bắc ninh