3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 95 LÊ ĐÌNH CẨN, KHU PHỐ 7, PHƯỜNG TÂN TẠO, QUẬN BÌNH TÂN, TP.HCM