3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Máy Và Sản Phẩm Thép Việt
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Máy Và Sản Phẩm Thép Việt
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Máy Và Sản Phẩm Thép Việt
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 253 Dien Bien Phu str., Ward 7, Dist 3, HCMC, Vietnam