Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Tầng 2, số 307 Cát Bi - Phường Cát Bi - Quận Hải An - Hải Phòng.