7Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH May Hamalin
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH May Hamalin
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH May Hamalin
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH May Hamalin
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH May Hamalin
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH May Hamalin
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH May Hamalin
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô GD1-14 khu công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội