công ty TNHH may cs vina 2

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
4Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH May Cs Vina 2
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH May Cs Vina 2
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH May Cs Vina 2
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH May Cs Vina 2
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Công Ty TNHH May Cs Vina 2