Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Made Tech Vina
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Made Tech Vina
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Made Tech Vina
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Made Tech Vina
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Cụm công nghiệp Khắc Niệm ( Thuê CT TNHH phát triển ĐT Đài Trung Việt), phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam