Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

công ty TNHH lixil việt nam

Số nhân viên: 1000 - 3000 nhân viên
Website: http://inax.com.vn
14Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
7 triệu - 10 triệu 06/09/2019 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 06/09/2019 Hà Nội
Thỏa thuận 13/04/2019 Hà Nội
MAP
Địa chỉ Công ty: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội