Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Likelion Vietnam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Likelion Vietnam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Likelion Vietnam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Likelion Vietnam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Likelion Vietnam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Nhà xưởng E5, Số 55, Đường Ích Thạnh, Phường Trường Thạnh, Quận 9