Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Lightgold Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Lightgold Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Lightgold Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Lightgold Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 20 Đường số 3, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.