Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Lafien Vina
7 triệu - 10 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Lafien Vina
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Lafien Vina
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Lafien Vina
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Lafien Vina
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Lafien Vina
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Lafien Vina
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Lafien Vina
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Lafien Vina
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Lafien Vina
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Lafien Vina
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Lafien Vina
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Lafien Vina
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Lafien Vina
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Lafien Vina
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Lafien Vina
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô X, Đường số 11B, Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng , Quận Liên Chiểu , Đà Nẵng , Việt Nam