Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Kokudai Việt Nam
Trên 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 283/68 + 70 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12 , Quận 10 , Hồ Chí Minh , Việt Nam