2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Kirim Việt Nam (Gần Cây Xăng Kim Hằng)
7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Kirim Việt Nam (Gần Cây Xăng Kim Hằng)
5 triệu - 7 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Khu Phố Long Bình, Khánh Bình