Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

công ty TNHH kim my

Số nhân viên: Dưới 20 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
8Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
3 triệu - 5 triệu 06/11/2019 Hồ Chí Minh
3 triệu - 5 triệu 09/09/2019 Lạng Sơn
5 triệu - 7 triệu 01/06/2019 Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu 03/03/2020 Hồ Chí Minh
3 triệu - 5 triệu 11/05/2019 Hồ Chí Minh
3 triệu - 5 triệu 11/05/2019 Hồ Chí Minh
3 triệu - 5 triệu 03/04/2019 Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu 02/05/2019 Hồ Chí Minh
MAP
Địa chỉ Công ty: Quận 5, TPHCM