Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Kiến Tân Đạt
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Kiến Tân Đạt
5 triệu - 7 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Kiến Tân Đạt
3 triệu - 5 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Kiến Tân Đạt
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Kiến Tân Đạt
5 triệu - 7 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Kiến Tân Đạt
7 triệu - 10 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Kiến Tân Đạt
7 triệu - 10 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Kiến Tân Đạt
3 triệu - 5 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Kiến Tân Đạt
3 triệu - 5 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Kiến Tân Đạt
7 triệu - 10 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Kiến Tân Đạt
7 triệu - 10 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Kiến Tân Đạt
7 triệu - 10 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Kiến Tân Đạt
7 triệu - 10 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Kiến Tân Đạt
7 triệu - 10 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 65 Nguyễn Văn Huyên , Phường Khuê Trung , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng , Việt Nam