Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Matrix
Thỏa thuận Đồng Nai
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Road 1,Nhon Trach Industrial zone, Phuoc Thien commune , Huyện Nhơn Trạch , Đồng Nai , Việt Nam