công ty TNHH jy hà nam

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Jy Hà Nam
7 triệu - 10 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Jy Hà Nam
Thỏa thuận Hà Nam
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Phố cà, Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam