công ty TNHH jworld vina

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
4Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Jworld Vina
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Jworld Vina
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Jworld Vina
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Jworld Vina
10 triệu - 15 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: KCN Quế Võ - Phương Liễu - Quế Võ - Bắc Ninh