công ty TNHH junyan

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Junyan
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Junyan
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Junyan
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 16 Lê Tuấn Mậu - Phường 13 - Quận 6 - TP