công ty TNHH jmt vn

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: KCN Quế Võ 2, Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh.