Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Jemmtec Việt Nam
Thỏa thuận Hải Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: KCN Đại An, km51, quốc lộ 5, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương