công ty TNHH jasolar việt nam

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Lô G, KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang