1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: TS10/8, KCN Tien Son, Xa Noi Due, Huyen Tien Du, Tinh Bac Ninh