Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

5 triệu - 7 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: SỐ 22, ĐƯỜNG SỐ 12, KCN SÓNG THẦN 2, PHƯỜNG DĨ AN, THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG