công ty TNHH hường spa

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Từ Sơn - Bắc Ninh