Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Hương Gia Vị Sơn Hà
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Hương Gia Vị Sơn Hà
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Hương Gia Vị Sơn Hà
10 triệu - 15 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Hương Gia Vị Sơn Hà
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Hương Gia Vị Sơn Hà
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Phố Quế, Cụm Công nghiệp Đa nghề Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh.