1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Plot A9, Thang Long Industrial Park II, Lieu Xa,Yen My, Hung Yen