Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Khu J-3 & 4, Khu công nghiệp Thăng Long, Võng La , Huyện Đông Anh , Hà Nội , Việt Nam