công ty TNHH hải âu

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Hải Âu
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Khu Vân Trại, Vân Dương, Bắc Ninh