Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Gtr Việt Nam
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Nhà xưởng X2, khu nhà xưởng cho thuê Hải Thành, phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Tp.Hải Phòng